Voľné prepravné kapacity

Aktuálne na prelome 1-2 kvartálu roku 2024 ponúka spoločnosť PRAPOL voľné prepravné kapacity.

Zameriavame sa na prepravy pre oblasť Automotive a prepravu ostatného tovaru loženého a prepravovaného na paletách alebo v giterboxoch. Vozový park.

Zašlite nám dopyt na vypracovanie cenovej ponuky a získajte pre Váš obchod silného partnera na prepravu tovaru

 

 email: dispo@prapol.sk