2009 - 2014 Prekonanie svetovej krízy

 • Firma je zasiahnutá znížením objemu prepravovaných tovarov počas hypotekárnej krízy vo svete. Napriek tomu, že niektoré prepravné firmy boli nútené svoje závody zatvoriť, Prapol si udržal svoje miesto na trhu a náročnú krízu úspešne prežil. S novými poznatkami a novými efektívnymi spôsobmi prepravy patrí opäť medzi stabilných a dôležitých prepravcov.

 

2004 - 2008 Stabilný rast

 • Spoločnosť sa čoraz viac orientuje na prepravu tovarov pre automobilový priemysel a vďaka novým vozidlám sa stále zvyšuje objem prepravy, čo vyúsťuje vo výrazné posilnenie pozície na Slovenskom trhu.
 • Nasadenie vozidiel na nemenné destinácie.
 • Priama spolupráca so spoločnosťami Volkswagen a Peugeot PSA na Slovensku.
 • Prapol rozširuje svoje portfólio tiež o predaj motorovej nafty a služby pneuservisu pre LKW.
 • V roku 2007 sa začína s výstavbou prevádzkového areálu v Malackácha
 • Prapol už zamestnáva cez 100 ľudí.
 • Nákup piatich LKW na prepravu automobilov.

 

2001 - 2003 Prvé vlastné kamióny a rozširovanie pôsobnosti

 • Prapol zakúpil prvý vlastný kamión, do konca roka ešte dva a neskôr ďalších 10 (z toho jeden typu Jumbo).
 • Otvorenie novej pobočky v Prievidzi.
 • Zakúpenie ďalších piatich vozidiel, hlavne návesov Mega. V tomto roku sa takisto darí rozšíriť vlastné priestory a najať veľký počet nových zamestnancov. Dodržiavanie kvalitatívnych štandardov, ktoré si Prapol stanovil na začiatku svojho pôsobenia vyústilo v obdržaný certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2000 a neskôr v získanie certifikátu správneho riadenia spoločnosti podľa normy ISO 9001:2000.

 

1999 - 2000 Založenie spoločnosti a začiatky

 • Spoločnosť Prapol bola založená v septembri 1999 s výhradne slovenskou účasťou.
 • Zakladajúcimi členmi sú Martin Pračko a Rastislav Polák. Zo začiatočných písmen ich priezvísk je takisto vytvorený názov Prapol.
 • Firma sa rozrastá a tak sa po krátkej dobe transformuje na spoločnosť s ručením obmedzeným a rozširuje svoje portfólio služieb a klientov.