Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu cestného dopravcu (PDF)
Povolenie na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru (PDF)
Osvedčenia o registráciách (PDF)
Koncesná listina strana 1. (PDF)
Koncesná listina strana 2. (PDF)
Výpis z Obchodného registra strana (PDF)
Certifikát STN EN ISO 9001:2015
Hodnotenie Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. certifikát