Našim prvoradým cieľom je dlhodobé a stabilné zabezpečovanie prepravy tovaru v rámci Európy tak, aby sme uspokojili čo najväčší počet klientov. Veľké množstvá prepraveného materiálu dokazujú, že sme na správnej ceste a záujem nových zákazníkov nám otvára ďalšie možnosti a spôsoby prepravy. Rátame s tým, že neustále vylepšovanie našich služieb a zefektívňovanie prepravy má výrazný vplyv na to, že naša spoločnosť napreduje stabilným tempom.

Našim jasným cieľom smerom dovnútra spoločnosti je patriť medzi najväčších prepravcov tovaru, k čomu sa postupným skvalitňovaním našich služieb blížime. Každoročnými inováciami a nákupom nových návesov zvyšujeme svoju hodnotu a konkurencieschopnosť. Počas ostatných rokov sme vybudovali prepojenú dopravnú sieť v rámci celej Európy, takže bežne prepravujeme tovar na tisícky kilometrov.

 

Príručka kvality Politika kvality PRAPOL s.r.o.